Choáng váng với lý do từ hôn của vợ sắp cưới

Choáng váng với lý do từ hôn của vợ sắp cưới

22/01/2016
Tôi luôn quan niệm, tình yêu là do hai người cùng nắm tay nhau bước đi, còn khi một trong 2 người muốn dừng lại thì cho dù người kia có muốn bước đi vẫn không thể đi được.