Phật dạy: Trên đời này, có một loại tình cảm gọi là 'vô duyên', có một loại từ bỏ gọi là 'tác thành'

Phật dạy: Trên đời này, có một loại tình cảm gọi là 'vô duyên', có một loại từ bỏ gọi là 'tác thành'

14/02/2017
Duyên phận trên đời này là thứ khó có thể đoán biết nhất, nay tưởng chừng là mãi mãi, là tất cả thf ngay ngày mai cũng có thể xa rồi.
Ngày đó bỏ em, bây giờ anh hối chưa?

Ngày đó bỏ em, bây giờ anh hối chưa?

27/12/2015
Em đã tự nhủ với lòng mình, khi anh bước chân đi lấy vợ thì cả đời này anh sẽ là kẻ thù của em.