Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên trong Hồ sơ Panama

Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên trong Hồ sơ Panama

10/05/2016
Dữ liệu về hơn 200.000 tài khoản nước ngoài liên quan tới vụ Hồ sơ Panama vừa xuất hiện trên mạng hôm 9/5.