Đánh đổi cái ngàn vàng chỉ vì một gã trai “cong”

Đánh đổi cái ngàn vàng chỉ vì một gã trai “cong”

24/05/2016
Một lần tôi quyết định thử anh, nào ngờ anh tiến thẳng đến và đích thị như một người đàn ông không hề “cong” tý nào, cho đến khi anh dừng việc đó lại...