Một xã có hai… trưởng công an

Một xã có hai… trưởng công an

30/12/2015
Đang đương nhiệm trưởng công an xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An, ông Nguyễn Văn Dũng bất ngờ biết tin UBND TP Vinh bổ nhiệm người khác về làm trưởng công an xã trong khi ông chưa có quyết định thôi nhiệm vụ.