Tưởng ế chỏng chơ nào ngờ lại thành phu nhân đại gia nhờ lần hư hỏng đúng thời điểm ở trong nhà nghỉ

Tưởng ế chỏng chơ nào ngờ lại thành phu nhân đại gia nhờ lần hư hỏng đúng thời điểm ở trong nhà nghỉ

01/06/2016
Vân suy nghĩ mãi, thôi thì mấy chục năm trời rồi cô chưa biết cảm giác được đàn ông ôm là gì, giờ chắc nên hư hỏng một lần xem sao. Nghĩ thế, Vân bỏ cái chăn đi, xích lại gần Thành.