Câu đố vui: Con gì lúc to lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn, lúc lên lúc xuống?

Câu đố vui: Con gì lúc to lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn, lúc lên lúc xuống?

02/03/2016
Câu trả lời của bạn là gì? thử đoán trước khi xem đáp án nhé.
"Tôi chờ đến với yêu đương"

"Tôi chờ đến với yêu đương"

20/01/2016
Một bài thơ dành cho phụ nữ, những người phụ nữ đang yêu, đang đau khổ vì yêu. Dường như nữ sĩ TTKH không xuất hiện, là vì bà viết nó để dành cho tất cả phụ nữ, chỉ phụ nữ mà thôi. Thì TTKH là ai, cũng đâu còn quan trọng nữa.