Những dấu hiệu của "thiên tài" bố mẹ nào cũng có thể nhìn thấy ở các con

Những dấu hiệu của "thiên tài" bố mẹ nào cũng có thể nhìn thấy ở các con

27/04/2016
Trẻ con luôn có những cách giải quyết vấn đề thông minh của một thiên tài mà nhiều khi bố mẹ cũng phải "bó tay".