Đàn ông, đừng thách thức đàn bà 40

Đàn ông, đừng thách thức đàn bà 40

01/07/2016
Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ hiểu, với phụ nữ, chồng không còn là điều họ bận tâm nhất, con cái mới là điều khiến họ đau đáu trong lòng. Đàn bà khôn là phải phũ với chồng