Thảo Cầm Viên Sài Gòn qua 150 năm

Thảo Cầm Viên Sài Gòn qua 150 năm

22/12/2015
Từ vùng đất hoang sơ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn trải qua bao thăng trầm vẫn tồn tại 150 năm với nhiều dấu tích lịch sử và là một trong 10 vườn thú lâu đời của thế giới.