Dở khóc dở cười vì thuê nhầm thám tử gà mờ theo dõi chồng

Dở khóc dở cười vì thuê nhầm thám tử gà mờ theo dõi chồng

31/05/2016
Vì vụ này mà em mất đứt 10 triệu tiền ngu và bị chồng mắng cho một trận tội dở hơi.