Những cặp sao Hoa ngữ 'đánh chết' cũng không hợp tác với nhau

Những cặp sao Hoa ngữ 'đánh chết' cũng không hợp tác với nhau

22/06/2016
Những cặp sao Hoa ngữ này vì chút hiềm khích mà 'cạch mặt' nhau, thậm chí họ né mặt nhau tại các sự kiện, không bao giờ đứng chung sân khấu hay đóng cùng 1 bộ phim.