Sữa Meiji Nhật Bản ở Việt Nam có thể là hàng giả

Sữa Meiji Nhật Bản ở Việt Nam có thể là hàng giả

15/06/2016
Công ty Meiji Nhật Bản cảnh báo: Sữa Meiji Nhật Bản tại Việt Nam có thể không đạt chuẩn và có nguy cơ là hàng giả.