9 thực phẩm cho “chuyện ấy” thêm sung mãn

9 thực phẩm cho “chuyện ấy” thêm sung mãn

29/02/2016
Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều nền văn hóa khác nhau đã tôn vinh quả mọng, sung và mật ong như những dược liệu của Thần Tình ái.
Không thể đáp ứng nổi nhu cầu của chồng

Không thể đáp ứng nổi nhu cầu của chồng

10/01/2016
Không ngày nào chồng không đòi hỏi tôi chuyện chăn gối, không chiều thì chồng giận dỗi, chiều thì tôi không đủ sức.