Phát điên vì sếp 'tài năng có hạn, thủ đoạn vút tầm'

Phát điên vì sếp 'tài năng có hạn, thủ đoạn vút tầm'

22/05/2016
Thực chất sếp chẳng có tài năng quái nào hết ngoài việc chỉ biết khua môi múa mép và dùng chiêu trò với lũ nhân viên chúng tôi.