Mẹ anh đuổi tôi ra khỏi nhà khi nhìn thấy vết máu đỏ trên giường

Mẹ anh đuổi tôi ra khỏi nhà khi nhìn thấy vết máu đỏ trên giường

19/06/2016
Tôi nghĩ mà cứ thấy buồn mãi, chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa. Liệu rằng tôi có nên tiếp tục nữa hay không?