Tuổi thơ chan đầy nước mắt của danh hài Quang Thắng

Tuổi thơ chan đầy nước mắt của danh hài Quang Thắng

15/06/2016
"Không hề thích âm nhạc, nhưng vì bố mẹ lúc đó cứ muốn tôi trở thành thần đồng âm nhạc giống Đặng Thái Sơn nên đã bắt tôi phải học nhạc. Vừa ngồi học vừa khóc, nước mắt ròng ròng, nhoè hết cả 'cây đàn giấy'", danh hài Quang Thắng chia sẻ.
Tuổi thơ chan đầy nước mắt của danh hài Quang Thắng

Tuổi thơ chan đầy nước mắt của danh hài Quang Thắng

15/06/2016
"Không hề thích âm nhạc, nhưng vì bố mẹ lúc đó cứ muốn tôi trở thành thần đồng âm nhạc giống Đặng Thái Sơn nên đã bắt tôi phải học nhạc. Vừa ngồi học vừa khóc, nước mắt ròng ròng, nhoè hết cả 'cây đàn giấy'", danh hài Quang Thắng chia sẻ.
Quang Thắng sợ nhất là đi... viếng đám ma

Quang Thắng sợ nhất là đi... viếng đám ma

07/05/2016
“Tôi sợ nhất đi viếng đám ma. Vào đó, không chào hỏi thì người ta bảo khinh người, chào một vài câu người ta lại cười sằng sặc” - Quang Thắng chia sẻ thật lòng