Bị chồng đánh không thương tiếc vì biếu bố mẹ đẻ 3 triệu tiền Tết

Bị chồng đánh không thương tiếc vì biếu bố mẹ đẻ 3 triệu tiền Tết

27/01/2017
Khi tôi nói rằng số tiền không hề nhiều nhặn, thì chồng đã thẳng tay đánh tôi.