4 năm, tôi lên giường với 6 người

4 năm, tôi lên giường với 6 người

08/01/2016
Tôi hối hận vô cùng, tôi có nên thú nhận điều này với chồng tôi hay không?