Ca sĩ Phương Anh: Ví dầu là vợ chồng Ngâu...

Ca sĩ Phương Anh: Ví dầu là vợ chồng Ngâu...

11/01/2016
Dù cô đã từng rất buồn và nhớ sân khấu, nhưng nếu được chọn lại, cô vẫn đi con đường cũ. Cô sống đời “vợ chồng Ngâu”.