Phụ nữ khôn ngoan ở chỗ phải khiến chồng "thấp thỏm" giữ lấy mình mỗi ngày

Phụ nữ khôn ngoan ở chỗ phải khiến chồng "thấp thỏm" giữ lấy mình mỗi ngày

16/01/2017
Cách giữ chồng hiệu quả nhất là phải khiến nó giữ lấy con. Phụ nữ khôn ngoan ở chỗ phải khiến chồng “thấp thỏm” giữ lấy mình mỗi ngày con à. Vì suy cho cùng, đàn bà cũng chỉ chân yếu tay mềm, mãi cũng không thể đủ sức giữ đàn ông cả đời được.
Phụ nữ khôn ngoan là phải biết đút bao cao su vào ví chồng

Phụ nữ khôn ngoan là phải biết đút bao cao su vào ví chồng

12/01/2016
Một người phụ nữ khôn ngoan không phải là tìm cách quản lí, "phong tỏa" mọi quyền tự do của chồng và nghĩ làm thế là chồng mình sẽ hết đường ngoại tình.