Phụ nữ khôn ngoan là phải biết đút bao cao su vào ví chồng

Phụ nữ khôn ngoan là phải biết đút bao cao su vào ví chồng

12/01/2016
Một người phụ nữ khôn ngoan không phải là tìm cách quản lí, "phong tỏa" mọi quyền tự do của chồng và nghĩ làm thế là chồng mình sẽ hết đường ngoại tình.