Sexy có nhiều người theo em, kín đáo có ít người thương nhưng... thật lòng

Sexy có nhiều người theo em, kín đáo có ít người thương nhưng... thật lòng

27/05/2016
Hở hang, ăn nói bạo dạn, uống rượu về khuya nhiều đàn ông thèm muốn em. Em kín đáo, ăn nói điềm đạm, về nhà đúng giờ ít người để tâm đến em nhưng nếu có là... thật lòng.