Những câu nói của ông bà dễ làm hư cháu

Những câu nói của ông bà dễ làm hư cháu

12/05/2016
Ông bà thương cháu là chuyện hiển nhiên, nhưng cũng vì quá nuông chiều mà người già thường vô tình làm hư cháu bởi những câu nói theo quan niệm vốn có của họ.