Làm sao để từ chối nhận con khi vợ sinh con với người khác?

Làm sao để từ chối nhận con khi vợ sinh con với người khác?

28/12/2015
Chồng nghi ngờ đứa bé được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân không phải là con mình mà muốn từ chối nhận con thì cần những thủ tục gì?