Nếu bạn muốn đọc, cả thế giới sẽ giúp bạn

Nếu bạn muốn đọc, cả thế giới sẽ giúp bạn

17/12/2015
Một ngày nọ, nữ tác giả người Anh Ann Morgan nhận ra trên giá sách của bà toàn sách của các tác giả Anh, Mỹ và bà tự đặt ra kế hoạch tìm đọc ít nhất một cuốn sách của mỗi quốc gia trên toàn thế giới.