Ăn mặn có hại đã đành nhưng cách ăn tưởng tốt này cũng nguy hiểm không kém

Ăn mặn có hại đã đành nhưng cách ăn tưởng tốt này cũng nguy hiểm không kém

20/03/2017
Ăn quá nhạt, không cung cấp đủ lượng muối có thể khiến cho cơ thể bị rối loạn chuyển hóa, natri máu giảm xuống dẫn đến nhập viện.