Làm được bao nhiêu anh gửi về cho mẹ, hẹn hò lần nào anh cũng bắt tôi bao

Làm được bao nhiêu anh gửi về cho mẹ, hẹn hò lần nào anh cũng bắt tôi bao

28/06/2017
Càng yêu lâu tôi càng bắt đầu thấy chán cái gã đàn ông này. Là anh ta đang thử tôi, sống tiết kiệm hay là loại ki bo và đào mỏ?
Làm gì với người yêu tính toán, 22 nghìn tiền nước cũng bắt trả lại?

Làm gì với người yêu tính toán, 22 nghìn tiền nước cũng bắt trả lại?

05/06/2016
Anh nói từ khi yêu em, anh chẳng tiết kiệm được gì....