Tôi không muốn con tôi có người bố khốn nạn như anh!

Tôi không muốn con tôi có người bố khốn nạn như anh!

04/01/2016
Có người trách tôi sao không làm ầm ĩ lên, chịu nín nhịn làm gì. Nhưng tôi không muốn đôi co làm gì. Với người đàn ông như thế, bỏ cũng không tiếc. Tôi chỉ hận là trong 2 con tôi có dòng máu của hắn.