Xôn xao ‘viên ngọc lấy từ bụng ếch trị giá tiền tỉ’

Xôn xao ‘viên ngọc lấy từ bụng ếch trị giá tiền tỉ’

26/05/2016
Những ngày qua, nhiều người truyền tai nhau tin một nhóm người có viên “ngọc quý” lấy ra từ bụng con ếch.