Lý do thực khiến diễn viên Quốc Khánh ngoài 50 vẫn chưa lấy vợ

Lý do thực khiến diễn viên Quốc Khánh ngoài 50 vẫn chưa lấy vợ

16/12/2015
Không dính scandal, nhưng ở tuổi ngoài 50, Quốc Khánh vẫn một mình một bóng đi về...