Ngày đó bỏ em, bây giờ anh hối chưa?

Ngày đó bỏ em, bây giờ anh hối chưa?

27/12/2015
Em đã tự nhủ với lòng mình, khi anh bước chân đi lấy vợ thì cả đời này anh sẽ là kẻ thù của em.