Lịch sử và ý nghĩa ngày 30/4

Lịch sử và ý nghĩa ngày 30/4

20/04/2017
Đối với những quốc gia khác trên thế giới, ngày 30 tháng 4 cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng đối với người dân Việt Nam, lịch sử và ý nghĩa ngày 30/4 là không thể nào quên.