Chuyện đời khó tin của nghệ sĩ hài Minh Nhí

Chuyện đời khó tin của nghệ sĩ hài Minh Nhí

12/01/2016
Có lẽ, nếu Minh không theo nghề diễn viên thì cuộc đời anh sẽ không bao giờ gắn thêm chữ "Nhí". Định mệnh cuộc đời gắn vào anh ở những điều không thể nghĩ đến được.