Chọn chồng hay chọn cái thai với tình cũ?

Chọn chồng hay chọn cái thai với tình cũ?

09/01/2016
Tôi thật sự hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Đó là con của người cũ và một ngày nào đó, nhất định chồng tôi sẽ biết.