Vợ hí hửng khoe que thử thai hai vạch mà tim tôi thắt lại

Vợ hí hửng khoe que thử thai hai vạch mà tim tôi thắt lại

21/04/2017
Cô ấy không hề biết tôi đã đi thắt ống dẫn tinh từ hai năm trước.
Ngày biết mình có bầu, tôi đau đớn đến thắt ruột thắt gan cũng chỉ vì...

Ngày biết mình có bầu, tôi đau đớn đến thắt ruột thắt gan cũng chỉ vì...

09/03/2017
Tôi thật sự không biết nên làm thế nào với cái thai trong bụng nữa, để không ổn, mà cũng không thể bỏ được...
Chọn chồng hay chọn cái thai với tình cũ?

Chọn chồng hay chọn cái thai với tình cũ?

09/01/2016
Tôi thật sự hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Đó là con của người cũ và một ngày nào đó, nhất định chồng tôi sẽ biết.