Mình chia tay thôi, ngày mai em cưới

Mình chia tay thôi, ngày mai em cưới

29/12/2015
"Chia tay thôi em, anh giờ đây là phế nhân rồi, một cánh tay này anh sẽ không có đủ sức mạnh để bảo vệ em".