Khi đàn ông muốn ngoại tình, có giữ cũng chỉ mất công

Khi đàn ông muốn ngoại tình, có giữ cũng chỉ mất công

21/04/2017
Cứ bảo, đàn ông ngoại tình dù rằng họ còn vô cùng yêu vợ, thương con. Đó chỉ là lý lẽ của đàn bà.