Chồng chuẩn men nhưng thường xuyên 'bỏ đói' vợ

Chồng chuẩn men nhưng thường xuyên 'bỏ đói' vợ

21/01/2016
Hồi mới cưới, chồng đã không mặn mà gì, cưới 4 hôm mà hôm nào cũng bỏ vợ ngủ chèo queo với lý do: mới đám cưới xong, còn mệt.