Vợ tôi làm giả trinh tiết để lừa chồng

Vợ tôi làm giả trinh tiết để lừa chồng

09/01/2016
Lần đầu tiên với vợ, dù máu có chảy nhưng cả tôi và vợ không có cảm giác đau đớn…