Mẹ chồng dùng cháu làm công cụ kiếm tiền ngày Tết

Mẹ chồng dùng cháu làm công cụ kiếm tiền ngày Tết

12/02/2016
Có hôm, hai mẹ con tôi đang ngủ trên phòng, nhà có khách, nghe nói là khách quý của ông. Tôi nghe tiếng mẹ chồng gọi lơ mơ, chưa kịp dậy mở cửa thì bà đã xông vào, bế thốc con tôi dậy.