Cô vợ “nhặt” ngoài đường ngày nào giờ đã giúp tôi trở thành tỷ phú sau 10 năm

Cô vợ “nhặt” ngoài đường ngày nào giờ đã giúp tôi trở thành tỷ phú sau 10 năm

07/06/2016
Chẳng bao giờ tôi mới nghĩ cô vợ mình “nhặt” ngoài đường về lại giúp tôi đổi đời nhanh như vậy. Có lẽ tôi đã đúng khi giữ em lại làm vợ mình.
Đàn ông muốn lấy vợ giàu thì đã sao?

Đàn ông muốn lấy vợ giàu thì đã sao?

18/05/2016
Tôi quyết định chia tay em để lấy một người phụ nữ khác. Mọi người chửi bới tôi là loại hám tiền, lẽ nào, đàn ông muốn lấy vợ giàu là sai?