Rợn người clip lá phổi đen kịt sau khi hút 20 điếu thuốc lá

Rợn người clip lá phổi đen kịt sau khi hút 20 điếu thuốc lá

19/08/2016
Sau khi hít vào lượng khói của một gói thuốc lá, màu sắc lá phổi gần như biến đổi hoàn toàn với lớp cao đen bao phủ khí quản.