Chỉ còn 11 ngày nữa, tôi sẽ phải đi hỏi vợ cho chồng

Chỉ còn 11 ngày nữa, tôi sẽ phải đi hỏi vợ cho chồng

24/12/2015
Chỉ còn 11 ngày nữa thôi, tôi sẽ sắm lễ cùng chồng đi lấy vợ mới cho anh ấy. Đau khổ, tủi cực lắm chứ nhưng tôi vẫn cố vui vẻ, cười nói với mọi người và với cả chồng tôi…