"Tôi chờ đến với yêu đương"

"Tôi chờ đến với yêu đương"

20/01/2016
Một bài thơ dành cho phụ nữ, những người phụ nữ đang yêu, đang đau khổ vì yêu. Dường như nữ sĩ TTKH không xuất hiện, là vì bà viết nó để dành cho tất cả phụ nữ, chỉ phụ nữ mà thôi. Thì TTKH là ai, cũng đâu còn quan trọng nữa.