Tình một đêm - họa một đời

Tình một đêm - họa một đời

26/12/2015
Chỉ vì "tình một đêm", 5 năm trời anh Trí nuôi con tu hú vì đứa con vợ sinh ra không phải con mình.