Hòa Hiệp tố nhà sản xuất phim quỵt hơn 100 triệu đồng

Hòa Hiệp tố nhà sản xuất phim quỵt hơn 100 triệu đồng

12/01/2016
Ngoài Hòa Hiệp, diễn viên Hoàng Anh, Quỳnh Lam đều lên tiếng bị nhà sản xuất phim "Đi qua mùa mưa" nợ tiền thù lao ba năm qua.