Vạch mặt kế hoạch thâm hiểm của 'hồ ly tinh' đòi cướp chồng người

Vạch mặt kế hoạch thâm hiểm của 'hồ ly tinh' đòi cướp chồng người

06/06/2016
1 tháng sau tôi mới tĩnh tâm và xâu chuỗi lại mọi sự việc. Kẻ nặc danh gửi mail, nhắn tin cho sếp tôi là một. Buồn cười là cô ta vẫn cứ đều đặn gửi mail van xin tôi buông tha chồng như chưa từng gặp.