"Thiên thần" thứ 2 của Lưu Hương Giang đã chào đời và nặng 3kg

"Thiên thần" thứ 2 của Lưu Hương Giang đã chào đời và nặng 3kg

07/06/2016
Bé được đặt tên mà Misu, nặng hơn 3kg với khuôn mặt xinh không kém chị gái Mina