Ham 'của lạ', quý ông phát hoảng khi u cục nổi lên từng mảng

Ham 'của lạ', quý ông phát hoảng khi u cục nổi lên từng mảng

22/05/2016
Khi nhận thấy chồng ngày một xanh xao, khắp cơ thể bắt đầu có những u cục nổi lên từng mảng. Khi đó, chị Huyền mới tá hỏa.