Huỳnh Lập: 'Nhờ Cười Xuyên Việt nghệ sĩ hài càng được trân trọng hơn'

Huỳnh Lập: 'Nhờ Cười Xuyên Việt nghệ sĩ hài càng được trân trọng hơn'

24/05/2016
Đảm nhận vai trò mới trong Cười Xuyên Việt mùa 2, Huỳnh Lập có những chia sẻ về việc nghệ sĩ hài từng bị coi thường.