Bị giục lấy chồng, Lâm Tâm Như nói đang chờ duyên

Bị giục lấy chồng, Lâm Tâm Như nói đang chờ duyên

15/12/2015
Mặc dù rất ngưỡng mộ cô bạn thân Từ Nhược Tuyên đã làm mẹ, 'Hạ Tử Vy' nói vẫn chưa có kế hoạch chia tay đời độc thân.